0766 225523 — hello@pehjaproduction.se

INTEGRITETSPOLICY

Pehja Production AB, org. nr 556962-0908, (nedan kallad Pehja) är en liten reklambyrå och vi gör allt för webb och print. Pehja Production AB sysslar också med musik. Vi producerar skivor för CD och digitala kanaler, samt utövar musik i form av uthyrning av musiker.

Pehja värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Pehja samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av besökare på Pehjas webbplats. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Pehja kan komma att samla in och behandla information om dig i andra sammanhang. Information om detta lämnas i separata integritetspolicyer. Information om Pehjas användning av cookies hittar du här.

Vilken information samlar vi in?
När du besöker Pehjas webbplats kan du komma att lämna information om dig till oss, såsom när du fyller i vårt frågeformulär, anmäler dig till Pehjas nyhetsbrev eller beställer något från våran webbplats. Den information du lämnar omfattar normalt sett:
• Frågeformulär: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer
• Anmälan till Pehja nyhetsbrev: namn, e-postadress och telefonnummer
• Beställning av broschyr, webbsida eller logotype: namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Hur använder vi din information?
Pehja behandlar dina personuppgifter när du besöker Pehjas webbplats för att kunna hantera:
• Kundtjänstärenden
• Intresseanmälningar såsom beställningar av webbsida, broschyr eller logotype och Pehja nyhetsbrev
• Beställningar av webbsida, broschyr eller logotype och Pehja nyhetsbrev

Pehja kommer även att använda din information för att genomföra marknadsföringsaktiviteter inbegripet kommunicera relevant information gällande Pehjas produkter och tjänster och skicka inbjudningar till events och kundenkäter. Om du inte vill ta emot sådan marknadskommunikation kan du kontakta Pehja på hello@pehjaproduction.se.

Vilken är den legala grunden för vår behandlingen av dina personuppgifter?
Pehja behandlar dina personuppgifter med stöd av olika legala grunder.
Pehja behandlar dina personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden, intresseanmälningar och beställningar med stöd av en intresseavvägning.

Pehja bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden, intresseanmälningar och beställningar.

För att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig via elektroniska kanaler, dvs. e-post, sms och liknande ber vi om ditt samtycke. Du samtycker genom att kryssa i rutan för direktmarknadsföring på vår webbplats. Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Pehja på hello@pehjaproduction.se.

Vilka kan vi komma att dela din information med?
Din information kommer aldrig att delas till tredje part i något hänseende. Den information du lämnar till oss stannar hos oss.

Var behandlas din information?
Vi strävar efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. Pehja kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Pehja sparar dina personuppgifter för att kunna hantera kundtjänstärenden till dess att ärendet har avslutats. Pehja sparar dina personuppgifter för att kunna hantera intresseanmälningar och beställningar i tre månader. För att kunna skicka ut Pehjas nyhetsbrev sparar Pehja dina personuppgifter till dess att du säger upp din prenumeration.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att kontakta Pehja för att begära tillgång till, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas.

Om du är missnöjd med Pehjas behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
Pehja är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Pehja utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Frågor?
Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Pehjas behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Pehja på Skrikebo 1, 555 94 Jönköping, Sverige eller via e-post: hello@pehjaproduction.se.

Uppdaterad 23 maj 2018

Pehja Production startade sin verksamhet 2009. Vi gör allt inom reklam och marknadsföring. Det kan vara för webben eller i print. Vi vet att en bra hemsida stärker ditt varumärke lika väl som en dålig kan få din verksamhet att verka oseriös. Vi tycker det är roligt att jobba och garanterar att vi alltid gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med din produkt.

© 2019 Pehja Production AB

Pehja Production AB  |  Skrikebo 1, 555 94 Jönköping  |  036 12 77 19  |  hello@pehjaproduction.se