Sekretesspolicy

Pehja Production AB, org. Nr 556962-0908, (hädanefter kallad Pehja) är en liten reklambyrå.  Vi gör allt för webb och Print. Pehja Production AB erbjuder även musikinspelning. Vi producerar skivor för CD och digitala kanaler och tillhandahåller musik i form av uthyrning av musiker.

Pehja skyddar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Pehja samlar in och använder din personliga information som besökare på Pehjas webbplats. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan hävda dina rättigheter.

Pehja kan samla in och bearbeta information om dig i andra sammanhang. Information om detta finns i separata sekretesspolicyer. Du kan hitta information om Pehjas användning av cookies här.

Vilken information samlar vi in?
När du besöker Pehjas webbplats kan du skicka in information om oss till oss, till exempel när du fyller i vårt frågeformulär, anmäler dig till Pehjas nyhetsbrev eller beställer något från vår hemsida. Informationen som du uppger innehåller normalt:
• Frågeformulär: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer
• Prenumerera på Pehjas nyhetsbrev: namn, e-postadress och telefonnummer
• Beställ broschyr, hemsida eller logotyp: namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Hur använder vi din information?
Pehja behandlar dina personuppgifter när du besöker Pehjas webbplats för att hantera:
• Kundtjänstfrågor
• Intresseanmälningar såsom webbsides beställningar, broschyr eller logotyp och Pehja nyhetsbrev
• Beställningar av hemsida, broschyr eller logotyp och Pehja nyhetsbrev

Var behandlas din information? 
Pehja kommer också att använda din information för att bedriva marknadsföringsaktiviteter, inklusive att förmedla relevant information om Pehjas produkter och tjänster och skicka inbjudningar till evenemang och kundundersökningar. Om du inte vill få sådan marknadsföringskommunikation kan du kontakta Pehja på hello@pehjaproduction.se.

Vilken är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter?
Pehja behandlar dina personuppgifter med stöd av olika rättsliga grunder.
Pehja behandlar dina personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden, intresseförklaringar och order som stöds av en intresseavvägning.

Pehja anser att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden, intresseanmälningar och beställningar.

För att vi ska kunna skicka direkt marknadsföring till dig via elektroniska kanaler, dvs e-post, SMS och liknande ber vi om ditt medgivande. Du samtycker genom att kryssa i rutan för direkt marknadsföring på vår hemsida. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att kontakta Pehja på hello@pehjaproduction.se.

Vem kan vi dela din information med?
Din information kommer aldrig att delas med tredje part i något avseende. Den information du lämnar till oss stannar hos oss.

Var behandlas din information? 
Vi strävar efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. Pehja kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Pehja sparar dina personuppgifter för att kunna hantera kundtjänstärenden tills ärendet är stängt. Pehja sparar dina personuppgifter för att kunna hantera ränte rapporter och beställningar i tre månader. För att kunna skicka Pehjas nyhetsbrev sparar Pehja dina personuppgifter tills du avbryter prenumerationen.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att kontakta Pehja för att begära åtkomst, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen begränsas.

Om du är missnöjd med Pehjas behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
Pehja är personuppgiftsansvarig för Pehjas behandling av dina personuppgifter och vi ansvarar för att vår behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Frågor?
Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Pehjas behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Pehja på Skrikebo 1, 555 94 Jönköping, Sverige eller via e-post: hello@pehjaproduction.se.

Uppdaterad 23 maj, 2018