Visst är det retligt när man skapat ett nytt dokument men glömt att det ska finnas en upptakt. Det finns lösningar i Sibelius för det. Klicka in dig på file och sedan plugins och install plugins. Se bilden.   Markera raden och klicka sedan på installera. När det är klart kan du behöva starta om Sibleius. När det är gjort hittar du funktionen under plugins i menyraden. Ser du den inte där kan det bero på att du står i fel flik. Skriv in “ad pickup bar i sökrutan i Sibelius, så tar Sibelius dig rätt.

 

Du kan också göra det manuellt enligt nedan beskrivning. Klicka på “time signature” och “more options” klicka i rutan för “pickup” och välj ditt notvärde. Markera början på notbladet och klicka. Välj den andra time signaturen och tryck “delete”. Klart.